Gaupejeger sjekker oss opp under prøven, Dommer Håvard Amdal i forgrunnen