Jaktprøver 2022 - 2023

ÅP separat: Hare, rev, rå og hjort 1. september - 23. desember.

RR (rådyrrenhetsprøve): 1. september - 23. desember. Kan også tas under annen prøve hvis mulgheten oppstår.

Polcirkelprovet: 14. november. Prøven går i år i Luleå. For kvalifiserte beagler.

EP: 1. - 4. desember 2022. Helgeland og Namdal

SP: 1. - 4. desember 2022. Helgeland.

ÅP/RR: 1. januar - 31. mars 2023

EP: 16. - 19. februar 2023. Klubbmesterskap 2023. Helgeland.

SP: 16.-17. februar 2023. Helgerland.

ÅP/RR: 1. september - 23. desember 2023.

SP: 22.-24. desember 2023. Klubbmesterskap 2023. 

SP: 25. desember 2023. Polarsirkelprøven 2023.

Se også fanen "Påmelding til prøve"