Administrator til hjemmesida ønskes sårt!

Hjemmesida vår er dårlig oppdatert og gjenspeiler ikke den økende aktiviteten vi har. Er det noen i medlemmsmassen som kunne tenkt seg oppgaven så ta kontakt med styret🙂🙂

Ny Æresmedlem!

Kjetil Hermanstad er utnevnt til Æresmedlem av Årsmøtet! Kjetil har i sitt lange medlemskap lagt ned et massivt arbeide for klubben. Han har også i flere perioder vært styremedlem og Formann. Vi Gratulerer!

All info på E-post!

Etter styrevedtak 3. mai 2020 vil all informasjon mellom styret og medlemmene sendes kun på E-post. Det gjelder også innkalling og saksliste til Årsmøte. Alle medlemmer oppfordres derfor til å oppgi sin E-post adresse på sin "Min Side" hos NKK, da det er oppgitt adresse fra medlemsadministrasjonen vi bruker.

Styret