Klubbens Æresmedlemmer

Øyvind Kristiansen og Håvard Amdal

Helgeland- og Namdal Harehundklubb har tre Æresmedlemmer: Håvard Amdal, Øyvind Kristiansen og Kjetil Hermanstad.