Skogsprotokoll

Jaktprøveprotokoll

Skjemaer

Du finner alskens skjemaer hos NHKF: http://www.nhkf.net/index.php/faq

Og hos NKK: http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/for_arrangorer/

Påmeldings-skjema blodsporprøve: http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Pameldingsskjematilprve.pdf

Championat-søknad: http://web2.nkk.no/filestore/Aktivitet/Championatanmeldelse.pdf

Husk for søknad om JaktChampionat må du også oppgi utstillingsresultat som oppfyller tilleggskravet minimum "Good" etter fylte 15 mnd.

Skal du på utstilling i Sverige eller øvrige utland må du ha med "Working Class Certificate" inn i ringen for å få delta i Jaktklasse/Bruksklasse: http://www.nkkbutikken.no/butikk/skjema/working-class-certificate-wcc/ uten dette blir du satt i Åpen klasse og får ikke konkurrere om Cert eller CK som grunnlag for Svensk UtstillingsChampionat.

Jakrprøvereglene: http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/Jaktproveregler-for-drivende-hunder-tilsluttet-NHKF3.pdf